Ulasan Buku : Hikmah & Karakter – Iktibar Pendidikan Daripada Nasihat-Nasihat Luqman Al-Hakim

Antara silibus hafazan bagi subjek Pendidikan Islam menengah atas ialah Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Buku yang berjudul “Hikmah & Karakter : Iktibar Pendidikan Daripada Nasihat-Nasihat Luqman Al-Hakim” ini membincangkan tentang kumpulan ayat 12 hingga 19 daripada Surah Luqman.…

Baca lagi..Ulasan Buku : Hikmah & Karakter – Iktibar Pendidikan Daripada Nasihat-Nasihat Luqman Al-Hakim